0
20+ Ushbu saytda axborot faqat voyaga yetganlar uchun bo`lib, alohida turdagi tamaki mahsulotlarini reklama, targ`ibot yoki mashhur qilishga qaratilmagan va reklama emas. 20+

REAL TASTE 12 filtered pouches

Haqiqiy ta'mga oid snus Afg'oniston snusining tarkibi: tamaki, ohak, suv va mentol moyi.